fbpx

Luciferova legenda

aneb jak Peklo na Čertovině vzniklo

Kdepak za sedmero horama nebo žili byli. Tohle všechno se odehrálo ještě mnohem dřív. Dřív než se tahleta země začla vůbec otáčet. V časech, kdy z vln vystoupila první pevnina a kdy po ní vykročila první noha smrtelníka. Právě tehdá byly na zem seslaný mocný strany, který měly dohlížet nad dušemi dobrejch i zlejch.

Čerti, ty nejhorší a nejchlupatější, brázdili nekonečný moře na palubě pekelnýho korábu, houpali se na vlnách od pevniny k pevnině a pátrali po hříšnejch duších, který by nasytily pekelný ohně.

Jednoho čertího dne už měl pekelnej pán dost toho věčnýho houpání a plahočení se od horizontu k horizontu. Nařídil všem zablešenejm kožichům, aby koráb zamířil do tý největší bouře. Nechť ať samotná zloba světa rozhodne o osudu pekelnym! A tak se tak stalo. Tři dny a tři noci bouře zuřila, lámala vesla a tříštila stěžně, až přišla ta největší vlna. Ta převrátila koráb dnem vzhůru a vyvrhla ho jako kostru pradávný mořský příšery na pevninu.

Osud tomu tak chtěl! Peklo nikdy nebude vzhlížet k nebesům! Pekelnej pán zabodl svý vidle do země přímo před převrácenou příd pekelnýho korábu a nařídil všeckejm čertům, aby v zemskejch hlubinách vyhrabali svý doupata a pelechy.

A tak vzniklo peklo. Ať už vás sem zavedlo to nejčernější svědomí či jen pozemská zvědavost, věřte, že váš osud je už od teď jen v našich kotlích, holoto hříšná!