U Čarodějnice Bromildy

Zábavný program s čarodějnicí v její chaloupce, která se nachází v lese před Peklem.
Čarodějnice Bromilda má nachystaný speciální program pro děti.

Čarodějnici můžete navštívit v: 11 hodin, 13 hodin, 16 hodin.